Polttopuiden määrä ilmoitetaan kuutiometrinä, jota kutsutaan myös motiksi. Kiintokuutiometri on kuin puukuutio, jonka kaikki sivut ovat metrin mittaiset. Pilkekaupassa käytetään kuitenkin yleensä irto- tai pinokuutiometriä, jotka luonnollisesti sisältävät ilmaa.

Pinokuutiometri tarkoittaa kehysmitaltaan 1 m3 pilkepinoa ja irtokuutiometri kuution laatikkoa, jossa pilkkeet ovat sekaisin. Irtokuutiometriä kutsutaan myöskin heittokuutiometriksi.

Yksi pinokuutiometri pilkettä on 0,65 kiintokuutiometriä ja yksi irtokuutiometri on vastaavasti 0,4 kiintokuutiometriä. Pinotiiviyteen vaikuttaa ladonta eli pinonnan huolellisuus. Muita pinotiiviyteen vaikuttavia tekijöitä ovat raaka-aineen järeys, mutkaisuus ja oksaisuus. Vastaavat tekijät ladontaa lukuunottamatta vaikuttavat myös irtotiiviyteen.

Oikean reunan muuntolaskurilla voi kokeilla ja verrata muuntoyksiköitä keskenään.

kiintopinoirto


| Pilkepalvelu Pasi Suutari | Lehtolantie 4, 87800 KAJAANI | p. 044-562 3926 |